Řízení stavebních projektů - ldprojekt.cz www.ldprojekt.cz
Nacházíte se zde: služby > technický dozor investora

Projekt management

Tender management

Value engineering

Technický dozor investora

Nezávislé poradenství

 

AKTUALITY:

1/6/2009
Zpuštěna nová webová prezentace

Technický dozor investora

Nabízíme Vám výkon technického dozoru staveb s maximálním ohledem na Vaše potřeby. Technický dozor investora na stavbě vykonává kontrolní činnost zahrnující především kontrolu dle dodavatelských smluv, norem a platné legislativy, kvality práce.

 • Zastupování investora na stavbě.
 • Organizace převzetí a předání staveniště.
 • Kontrola souladu prováděných prací s projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, vydanými rozhodnutími a smluvními podmínkami.
 • Průběžná kontrola kvality díla.
 • Průběžná kontrola časového harmonogramu prací.
 • Kontrola prováděných zkoušek.
 • Organizování kontrolních dní.
 • Organizace komplexního vyzkoušení díla.
 • Organizace předání díla a kompletace předávací dokumentace.
 • Organizace procesu odstranění vad a nedodělků.
 • Fotodokumentace průběhu výstavby.
 • Zpracování pravidelného hlášení o stavu výstavby, reporting.
Copyright © ldprojekt.cz, e-mail: info@ldprojekt.cz, tel.: +420 732 727 188