Řízení stavebních projektů - ldprojekt.cz www.ldprojekt.cz
Nacházíte se zde: služby > projekt management

Projekt management

Příprava projektu

Tender management

Value engineering

Construction management

Cost management

Contracting management

Marekting & tenants management

 

 

Projektový management zahrnuje komplexní služby v oblasti řízení investičního záměru od jeho naplánování, organizování, kontroly, vyhodnocení po uvedení stavby do provozu a optimalizaci provozu. Mezi tyto služby patří zejména:

Příprava projektu
Investiční záměr je nutné zpracovat do ucelené formy. Současně je nutné nastavit vhodná pravidla projektového řízení. více »

Tender management
Výběrová řízení jsou nedílnou součástí investiční výstavby. Nabízíme kompletní služby v této oblasti. více »

Value engineering
Řízení fáze projektové přípravy s důrazem na hledání optimálních řešení navrhovaného projektu s ohledem na efektivitu investičních a provozních nákladů. více »

Construction management
Nabízíme koordinaci, řízení a kontrolu dodavatelské struktury na stavbě. více »

Cost management
Zajistíme Vám transparentní přehled o nákladech projektů v každé jeho fazí. více »

Contracting management
Součástí projektového řízení nabízíme ucelený poradensko-právní servis pro všechny fáze projektu. více »

Marketing & tenants management
Poradenství a spolupráce v oblasti marketingu a klientského servisu. více »

Copyright © ldprojekt.cz, e-mail: info@ldprojekt.cz, tel.: +420 732 727 188