Řízení stavebních projektů - ldprojekt.cz www.ldprojekt.cz
Nacházíte se zde: služby > projekt management > value engineering

Projekt management

Příprava projektu

Tender management

Value engineering

Construction management

Cost management

Contracting management

Marekting & Tenants management

 

 

Value engineering

Value engineering zahrnuje řízení fáze projektové přípravy s důrazem na hledání optimálních řešení navrhovaného projektu s ohledem na efektivitu investičních a provozních nákladů.

 • Spolupráce při utváření uživatelského zadání projektu.
 • Zajištění výběrového řízení na zpracovatele všech stupňů projektové dokumentace.
 • Zajištění odpovídajících smluvních vztahů.
 • Organizační zabezpečení všech stupňů projektové dokumentace.
 • Zpracování pravidelného hlášení o stavu projektu, reporting.
 • Koordinace procesu kontroly a schvalování projektové dokumentace ve všech stupních zpracování.
 • Optimalizace realizačních nákladů v celém průběhu zpracování projektové dokumentace, hledání ekonomicky a provozně nejefektivnějšího řešení.
 • Průběžná kontrola kvality.
 • Kontrola a odsouhlasení provedených prací.
 • Zajištění realizace změn zákazníka v projektu.
 • Zastupování zákazníka ve všech úrovních vůči ostatním účastníkům projektu a třetím stranám – inženýrská činnost.

Value Analysis
Tuto službu přinášíme investorům, kteří již mají zpracovanou projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení, výběr dodavatele nebo realizační dokumentaci. V rámci zadání investora a zpracované projektové dokumentace předložíme optimalizaci návrhu s ohledem na investiční a provozní náklady. Současně provedeme kontrolu projektové dokumentace dle zadání investora, platné legislativy a norem.

 

Copyright © ldprojekt.cz, e-mail: info@ldprojekt.cz, tel.: +420 732 727 188