Řízení stavebních projektů - ldprojekt.cz www.ldprojekt.cz
Nacházíte se zde: služby > projekt management > příprava projektu

Projekt management

Příprava projektu

Tender management

Value engineering

Construction management

Cost management

Contracting management

Marekting & Tenants management

 

 

Příprava projektu

Investiční záměr je vhodné zpracovat do ucelené formy ve formě studie proveditelnosti. Pokud není této fáze třeba, je možné přistoupit k definici samotného projektu, zpracování projektového plánu.

  • Zpracování zadání investora - definice projektu.
  • Zpracování časového harmonogramu a nákladového rozpočtu projektu.
  • Sestavení, koordinováni a kontrola projektového týmu.
  • Hledání rizik projektu a nastavení jejich řízení.
Copyright © ldprojekt.cz, e-mail: info@ldprojekt.cz, tel.: +420 732 727 188