Řízení stavebních projektů - ldprojekt.cz www.ldprojekt.cz
Nacházíte se zde: služby > projekt management > construction management

Projekt management

Příprava projektu

Tender management

Value engineering

Construction management

Cost management

Contracting management

Marekting & Tenants management

 

 

Construction management

Construction management nabízí řízení, kooordinaci a kontrolu vlastní výstavby.

 • Zastupování investora na stavbě.
 • Organizace předání a převzetí staveniště.
 • Řízení a koordinace dodavatelů na stavbě.
 • Řízení a kontrola harmonogramu stavebních prací.
 • Řízení a kontrola nákladového rozpočtu stavebních prací.
 • Kontrola souladu prováděných prací s projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, vydanými rozhodnutími a smluvními podmínkami.
 • Průběžná kontrola kvality díla.
 • Organizování kontrolních dní.
 • Zpracování pravidelného hlášení o stavu projektu, reporting.
 • Příprava a koordinace komplexního vyzkoušení díla.
 • Zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu.
 • Organizace předání a kompletace předávací dokumentace.
 • Organizace procesu odstranění vad a nedodělků.


Copyright © ldprojekt.cz, e-mail: info@ldprojekt.cz, tel.: +420 732 727 188